December 24, 2018 news 0

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประชาชนชาวกัมพูชาต้องเสี่ยงชีวิตข้ามชายแดนไปกับไม้สีเลือดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยตอบโต้ข้อกล่าวหาของฮุนเซนโดยปกป้องเจ้าหน้าที่ไทยเนื่องจากพวกเขาได้ทำการป้องกันตัวเองหลังจากเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธด้วยอาวุธหนักจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงขอความร่วมมือในการปราบปรามปัญหาดังกล่าวเริ่มการเจรจาและการประชุมทวิภาคี

ซึ่งต่อมาได้ขยายไปสู่แพลตฟอร์มพหุภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับการตัดไม้พะยุงที่ผิดกฎหมายผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของความพยายามข้ามพรมแดนในระยะยาวเป็นเวลาหลายปีคือคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย – กัมพูชาครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าคณะกรรมการระดับชาติที่จัดการปัญหาจะจัดให้มีการประชุมครั้งแรกเพื่อจัดการกลไกเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนร่วมกัน ของกิจกรรม