December 14, 2019 news 0

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวกรณีที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่และเพื่อนกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการขับขี่ และทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะโดยไม่หวังผลประโยชน์และชื่อเสียงทำกันตามกำลังที่พอจะมี ทุกวันศุกร์จะตระเวนขับขี่รถออกไปทั่วเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน รวบรวมอาหารการกินและของใช้จำเป็นไปมอบให้กับคนไร้บ้านและผู้ที่ขาดแคลนได้ประทังชีวิต

และในช่วงอากาศหนาวจัดที่เชียงใหม่ก็นำผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับผู้ไร้บ้าน จนเริ่มเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในการทำความดีเช่นนี้ออกไปกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันกับกลุ่มของ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ วีระยุทธ สุวรรณ ก็ได้รวมกลุ่มเพื่อนที่รักการขับขี่ รวมรวมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และผ้าห่มไปมอบให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ที่ต้องประสบภัยหนาวและล่าสุดกลุ่มของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก คิตตี้ มีหนวด ร่วมกับศูนย์กู้ภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้นำผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวที่ได้รับจากการบริจาค นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และกลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนตามที่สาธารณะ บางคนที่ต้องออกมาใช้ชีวิต และประกอบอาชีพยามค่ำคืน ท่ามกลางอากาศหนาวที่อุณหภูมิต่ำสุดของตัวเมืองเชียงใหม่ที่ 10-12 องศาเท่านั้นยามค่ำคืน ซึ่งหลายคนยังขาดแคลน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าชื่นชมสำหรับการแบ่งปันน้ำใจที่หลายคนหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง และกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบทำความดี ต่อยอดในการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์เช่นนี้ต่อไป