May 5, 2020 news 0

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เตรียมจะขยายประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศต่อไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ และยังจะกำหนดมาตรการใหม่ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสที่มีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นแล้วราว 15,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 500 ราย

บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่น หรือ เอ็นเอชเค รายงานว่า คาดหมายว่า นายกรัฐมนตรีอาเบะ จะเปิดแถลงข่าวในช่วงเย็นวันนี้ เพื่ออธิบายให้เหตุผลที่ต้องขยายภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในวันนี้ รัฐบาลอาจจะผ่อนปรนมาตรการบางอย่างในเรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ โดยอนุญาตให้สถานที่บ้างแห่งทีมีความเสี่ยงต่ำ เช่น สวนสาธารณะ ในการเปิดให้บริการแก่ประชาชน แม้แต่ในจังหวัดที่มีการระบาดอย่างรุนแรง สำหรับการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้น ให้อำนาจแก่ผู้ว่าการของแต่ละจังหวัดในการขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านและปิดการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ แต่ไม่มีอำนาจในการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม