February 2, 2019 news 0

ชาวเวเนซุเอลาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทางการเมืองหารือกันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ และไม่เห็นด้วยกับการกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุทำให้เศรษฐกิจดิ่งลง

ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโรของเวซุเอลาประกาศมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อสกัดไม่ให้ถดถอยไปมากกว่านี้ เช่น การปฏิรูประบบเงินตรา และระบบเงินตราใหม่อิงสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่าคริปโทเคอเรนซี รวมทั้งขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและส่งเสริมการผลิตน้ำมัน ภายหลังจากนายมาดูโรได้รับเลือกตั้งอีกสมัยและสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองเมื่อ 10 มกราคม ประชาชนในเวเนซุเอลากล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก ทุกฝ่ายทางการเมืองต้องช่วยกันหาทางออกและมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเวเนซุเอลา มากกว่ามากล่าวโทษกันไปมา และไม่ใช่ความผิดของประธานาธิบดีมาดูโร ชาวเวเนซุเอลาอีกคนกล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำคือการเจรจากันเพื่อปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ