January 20, 2018 news 0

“นายกตู่” โอเคแผนฟื้นฟู รฟท. เร่งตั้งบริษัทลูก ชง ครม. จดทะเบียนก่อตั้งภายใน มี.ค.นี้ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้รับทราบรายงานแผนฟื้นฟูกิจการของรฟท. โดยนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมได้มีความมีความเห็นว่าให้ดำเนินการไปตามแผนดังกล่าว

สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการนั้นมีทั้งแผนลงทุนพัฒนาระบบราง แผนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เป็นต้น โดยแผนการเพิ่มรายได้นั้นขณะนี้ได้ส่งผลการศึกษาและแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยแล้ว หากไม่ติดปัญหาน่าจะผ่านมติเห็นชอบพร้อมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ หากอนุมัติจะเดินหน้าจดทะเบียนตั้งบริษัททันที วงเงินจดทะเบียน 300 ล้านบาท ควบคู่ไปกับจัดทำโครงสร้างองค์กรและสรรหาบุคลากรเพื่อโอนงานบางส่วนให้บริ๋ทลูกช่วงปลายปีก่อนเริ่มทยอยนำที่ดินของรฟท.ไปพัฒนาเปิดประมูลและสร้างรายได้ในต้นปี 2562 นายอานนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการปรับค่าโดยสารตามแนวทางที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ไปพิจารณานั้นยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมและยังคงไม่ปรับราคาในเร็ววันนี้ แต่ทางรฟท.ได้รายงานการเปรียบเทียบค่าโดยสารระหว่างรถไฟ รถไฟฟ้าและเรือด่วนเพื่อให้เห็นความแตกต่างของโครงสร้างราคาเพราะรถไฟไม่ได้ปรับราคามา 30 ปีแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews