May 19, 2018 news 0

“นายกฯ”ห่วงสวัสดิการปชช.ทุกกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเรียกร้อง ดูแลสิทธิปย.ลูกจ้างเหมาบริการ มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณา ด้าน “กสร.”เร่งตรวจสอบ การจ้างงานลูกจ้างรัฐ 4.5 แสนคน ไร้สิทธิ สวัสดิการ ชี้หากเป็นลูกจ้าง บ.เอกชน อีกทอดหนึ่ง “กรส.”มีอำนาจสั่งให้ทำตาม ก.ม.ทันที หากลูกจ้างรัฐโดยตรง ทำได้แค่ขอความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงข้อเรียกร้องของประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้ภาครัฐดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการในส่วนราชการ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 – 5 แสนคน ว่า รัฐบาลห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม โดยออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง แต่บางครั้งอาจรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกัน จึงต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นเพราะอะไร ทั้งนี้ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานความเป็นไปได้
 
“นายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของพ.ร.บ.ประกันสังคมได้ โดยจ่ายเงินสมทบเอง เช่น จ่ายเดือนละ 300 บาท ก็จะได้รับเงินทดแทนหากต้องหยุดงาน เพราะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ วันละ 300 บาท รวมทั้งเงินสงเคราะห์บุตร เงินทดแทนการทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ ฯลฯ ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลก็สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้เช่นเดียวกับคนไทยทุกคน”พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

ด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีมีข่าวว่ากลุ่มลูกจ้างส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ประมาณ 4-5 แสนคน ไม่ได้สิทธิสวัสดิการใดๆ ว่า ขณะนี้ต้องตรวจสอบว่าลูกจ้างเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มใด  1.เป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่หน่วยราชการว่าจ้างบริษัทให้จัดหาคนมาทำงานหรือไม่ หากใช่ แล้วไม่ได้สิทธิหรือค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน ส่วนนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์(กรส.) มีอำนาจเข้าไปจัดการให้นายจ้างคือบริษัทเอกชนทำตามกฎหมายได้ แต่หาก 2.เป็นลูกจ้างที่หน่วยราชการว่าจ้างเป็นรายบุคคล ก็ต้องเป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ ที่จะต้องพิจารณาปรับแก้ไขให้ดีขึ้น ส่วนนี้ กรส.ไม่มีอำนาจในการบังคับ

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า หากลูกจ้างคนใดเป็นพนักงานราชการ จะต้องเข้าระบบประกันสังคม ซึ่งส่วนนี้จะมีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่เป็นลูกจ้างที่ส่วนราชการจ้างมาเอง กระทรวงแรงงานไม่มีอำนาจใดเข้าไปบังคับได้ ยกเว้นแต่จะขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการนั้นๆ ให้ดูแลอย่าให้คนกลุ่มนี้ด้อยสิทธิที่พึงได้เท่านั้น ซึ่งหากเป็นไปได้จะต้องหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆใหม่ด้วย.