February 29, 2020 news 0

ประธานาธิบดีมองโกเลียและคณะ กักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากไปเยือนจีนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สื่อมองโกเลียรายงานว่า นายคัลต์มากีง บัตทุลกา ประธานาธิบดีมองโกเลียและคณะรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงจะกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางไปพบ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ผู้นำจีนและนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน

ที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีมองโกเลีย รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และอธิบดีหน่วยการจัดการฉุกเฉินแห่งชาติของมองโกเลีย จะถูกกักตัวในโรงพยาบาลที่เมืองอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย ขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จะถูกกักตัวในศูนย์สุขภาพในเขตเซนทรัลมองโกเลียทั้งนี้ ประธานาธิบดีมองโกเลียและคณะได้เข้าร่วมหารือเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากับผู้นำจีน รวมถึงประกาศจะส่งแกะจำนวน 30,000 ตัวให้แก่จีน