September 20, 2018 news 0

คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติข้อเสนอให้ขยายสนามบินในภาคเหนือของจังหวัดเลยเพื่อรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยรายวันรายงาน

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 สนามบินจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 1.7 ล้านคนต่อปี สนามบินมีกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ 900,000 คนต่อปี

นายวีรวัฒน์ตะงผู้อำนวยการสนามบินเลยกล่าวว่าการขยายตัวนี้จะทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่าย 987.8 ล้านบาท

เทือกเขาตระหง่านของจังหวัดเลยได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ก่อนหน้านี้ผู้คนเดินขึ้นภูเขาเพื่อดูทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่วันนี้มีบริการรถเคเบิลซึ่งทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยว