August 24, 2018 news 0

เช่นเดียวกับ 367 กรณีความรุนแรงในครอบครัวได้ทำพาดหัวข่าวในเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ ในกรณีเหล่านี้ 242 ส่งผลให้เสียชีวิต มูลนิธิการเคลื่อนไหวก้าวหน้าสตรีและผู้ชายซึ่งได้รับรายงานจากหนังสือพิมพ์ 11 ฉบับระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมเปิดเผยสถิติเมื่อวานนี้เพื่อให้ความสนใจต่อความรุนแรงในครอบครัว “เหตุการณ์นี้หมายถึงร้อยละ 65.9 ของคดีความรุนแรงในครอบครัว

ในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม” เจ้าหน้าที่อาวุโสของมูลนิธิฯ นายอังคณาอินดาดากล่าวในการแถลงข่าว เธอบอกว่าร้อยละเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.5 เมื่อสองปีก่อน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญในการฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัว” เธอกล่าวเพิ่มว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตโดยทั่วไปมักจะมีความหึงหวงความโกรธและเงิน