Month: January 2018

“นายกตู่” โอเคแผนฟื้นฟู รฟท. เร่งตั้งบริษัทลูก

January 20, 2018 news 0

“นายกตู่” โอเคแผนฟื้นฟู รฟท. เร่งตั้งบริษัทลูก ชง ครม. จดทะเบียนก่อตั้งภายใน มี.ค.นี้ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้รับทราบรายงานแผนฟื้นฟูกิจการของรฟท. โดยนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมได้มีความมีความเห็นว่าให้ดำเนินการไปตามแผนดังกล่าว

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

January 20, 2018 travel news 0

ตามรอยศรัทธาไทย-จีนผ่านพุทธสถานที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมและความเชื่อไว้ด้วยกันอย่างลงตัวบนพื้นที่กว่า 250 ไร่ได้รับการเนรมิตสู่การเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งอลังการด้วยงานสถาปัตยกรรมจีนท่ามกลางบรรยากาศภายในที่ไม่เพียงแวดล้อมด้วยธรรมชาติเท่านั้น หากผู้มาเยือนยังได้สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภลหรือที่รู้จักกันดีว่าปางมหาราช

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน

January 20, 2018 health news 0

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกมิติ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

Hello world!

January 18, 2018 Uncategorized 1

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!