Category: thetaste

การให้อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้

May 21, 2020 thetaste 0

การให้อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง

อาหารสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพแข็งแรงราวหนุ่มสาว

May 6, 2020 thetaste 0

อาหารสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพแข็งแรงราวหนุ่มสาว หลายๆคนไม่อยากแก่ ไม่อยากเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะมองว่าวัยสูงอายุมีแต่ความเสื่อมถอย อ่อนแอ โรครุมเร้า และกลัวว่าจะเป็นภาระของคนอื่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นั่นก็เป็นความจริงบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด เพราะจริงๆ แล้วยังมีผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งที่ดูแลตัวเองได้ และบางรายยังดูแลและเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้ พวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันนะ