Category: travel news

สำรวจวัดโบราณของอยุธยา

June 22, 2018 travel news 0

ด้วยเกาะหินปูนที่อุดมสมบูรณ์อ่าวทรายสีขาวและกระท่อมที่มีสีสันประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นแก่นสารของโลก เป็นเรื่องของจินตนาการในวันหยุด แต่ในขณะที่สถานที่ไม่กี่แห่งดีกว่าสำหรับการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยแสงแดดมีมากยิ่งขึ้นไปยังประเทศนี้มากกว่าการเตะกลับด้วยค๊อกเทล มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการปรุงอาหารไทยที่ดีที่สุด

สัตว์ป่าที่ทุ่งน้ำที่มีน้ำท่วมด้านล่าง

June 6, 2018 travel news 0

หลังจากขับรถอีกเช้าหนึ่งเช้าและรับประทานอาหารเช้าสบาย ๆ ให้เดินทางต่อไปยัง Ongava ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 90 นาที Ongava Lodge ตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติ Etosha ส่วนตัวใกล้ชิดและหรูหราประกอบด้วย 14 ชาเล่ต์ที่สร้างเป็นสันเขาที่สามารถมองเห็นทุ่งกว้างใหญ่ของป่า ที่พักแห่งนี้เข้าถึงสวนได้อย่างยอดเยี่ยมและแปลกใหม่มีอัตราค่าบริการรวมทุกอย่างและอัตราค่าบริการด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑(ฝาง)

April 26, 2018 travel news 0

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 โดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในตําบลแม่งอน และตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

January 20, 2018 travel news 0

ตามรอยศรัทธาไทย-จีนผ่านพุทธสถานที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมและความเชื่อไว้ด้วยกันอย่างลงตัวบนพื้นที่กว่า 250 ไร่ได้รับการเนรมิตสู่การเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งอลังการด้วยงานสถาปัตยกรรมจีนท่ามกลางบรรยากาศภายในที่ไม่เพียงแวดล้อมด้วยธรรมชาติเท่านั้น หากผู้มาเยือนยังได้สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภลหรือที่รู้จักกันดีว่าปางมหาราช